Tehnotrio omdömen

Tehnotrio omdömen

Bra
7.7
från 0 - 10
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Skriv ett omdöme
3 Trustpilot recensioner
|
Det senaste omdömet

omdömen

Om

trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Accu HP Compaq nx6110

Accu HP nx6110 ,Gegarandeerd identieke capaciteit aan de originele batterij

Voldoet aan alle veiligheids- en compatibiliteitseisen

30 dagen niet goed, geld terug garantie

AC Adapter geschikt voor diverse HP-Compaq laptops.

Kijkt u bij Specificaties of deze adapter geschikt is voor uw HP Compaq nx6110 Accu laptop. Beschikbaarheid: Uit voorraad leverbaar

http://www.accukorting.nl/hp-compaq-business-notebook-nx6110.html

Är Tehnotrio ditt företag?

Lär känna dina kunder.
Helt enkelt få kontroll på ditt företag nu. Få verklig kundinsikt och svara på dina omdömen. Det är gratis.

Logga in som ditt företag Läs mer

Är det här ditt företag?

Prova Trustpilots exklusiva verktyg för insamling av omdömen - kom igång med vår Kickstart tjänst! Och kom ihåg, att svara på dina omdömen är helt gratis. Läs mer

Logga in som ditt företag

Tehnotrio Support

Om företaget

Áûòîâàÿ òåõíèêà, êîìïüþòåðû, öèôðîâûå ôîòîàïïàðàòû, ìîáèëüíûå òåëåôîíû, àêñåññóàðû, êðàñèâûå íîìåðà, ñòàðòîâûå ïàêåòû, êàðòî÷êè ïîïîëíåíèÿ, àâòîìàãíèòîëû ÌÐ-3, îðãòåõíèêà

Besök Tehnotrio

Kategori

Trustpilot´s förpliktelser

Trustpilot har åtagit sig att säkerställa bättre online shopping upplevelser för alla, vilket innebär att vi gör vårt yttersta för att utrota falska omdömen. Läs mer.

Om du upplever att falska omdömen har publicerats på din företags profil, vill vi höra om det. Kontakta Trustpilot här.

Prenumerant av Trustpilot

Det här företaget prenumererar på Trustpilot Business Services. Läs mer om våra tjänster för företag här.

Inga företag kan radera eller redigera givna omdömen.